Flexografická UV tlač

Technológia UV flexo je variantom technológie „tlače z výšky“, čo je najrozšírenejší druh potlače samolepiacich etikiet so širokým uplatnením.

Farby sú nanášané pomocou reliéfnej tlačovej formy na potlačovaný materiál, kde sú následne zasušené pomocou UV lámp. Za jeden rok zvládneme potlačiť rádovo desiatky tisíc kilometrov materiálu so stopercentnou priebežnou garanciou kvality tlače.

Vďaka rozširujúcemu sa strojovému parku môžeme ponúknuť variabilnú a flexibilnú výrobu etikiet, ktorá zodpovedá súčasným požiadavkám zákazníkov na trhu. Zdokonaľujeme výrobné procesy tak, aby nám umožnili maximálnu farebnostnú zhodu výrobkov nezávisle na tom, na ktorej technológii boli etikety vyrobené.

Výhodou flexotlače je možnosť realizovať veľké zákazky a súčasne v jednom procese výroby etikety opatriť radom zušľachťovacích operácií, ako je napr. razba, laminácia, tlač do lepidla a pod.

Masovo sa flexotlač používa na etikety pre výrobky v potravinárstve, nápojovom priemysle, v kozmetike alebo v rôznych priemyselných oblastiach.

Referencie

Dopytový formulár

Tlačí vás termín? Vždy Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Slovo nedá sa nepoznáme!