Energetické etikety

Energetické etikety umožňujú spotrebiteľom, aby vedeli identifikovať skutočnú energetickú účinnosť zariadenia odhadli možnosti zníženia nákladov na energie.

Energetická etiketa je špeciálny typ informačnej etikety vyrobenej v súlade s usmerneniami EÚ a inými regionálnymi normami. Cieľom je informovať o energetickej triede výrobku.

Táto etiketa musí byť jazykovo nezávislá, text nahradzujú symboly, ktoré informujú spotrebiteľov o vlastnosti a výkonu daného zariadenia a sú jednotné vo všetkých členských štátoch EU.

Referencie

Dopytový formulár

Tlačí vás termín? Vždy Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Slovo nedá sa nepoznáme!